Søger du en kat?

Kategori 1
Denne kategori omfatter 5 racer, Perser/Exotic (som har samme standard, bortset fra pelslængden), Ragdoll, Hellig Birma og Tyrkisk Van.
PER – Perser
EXO – Exotic
RAG – Ragdoll
SBI – Hellig Birma
TUV – Tyrkisk Van

Kategori 2
Denne gruppe kaldes for semilanghår – og her kan du finde racerne: American Curl Langhår, American Curl Korthår, Maine Coon, Norsk Skovkat, Sibirsk Skovkat og Tyrkisk Angora.
Semilanghårskattene hører til under de lidt større katte og er en populær type katte.
Alle kattene har deres forskellige egenskaber samt temperament, og de findes i mange farver og størrelser.
ACL American Curl Longhair
ACS American Curl Shorthair
MCO Maine Coon
NFO Norwegian Forest Cat
SIB Siberian
TUA Turkish Angora


Kategori 3
Denne kategori omfatter de korthårede katte.
BEN Bengal
BML Burmilla
BLH British Longhair
BSH British Shorthair
BUR Burmese
CHA Chartreux
CYM Cymric
EUR European
KBL Kurilean Bobtail Longhair
KBS Kurilean Bobtail Shorthair
KOR Korat
MAN Manx
MAU Egyptian Mau
OCI Ocicat
SNO Snowshoe
SOK Sokoke

Kategori 4
Kategori 4 består af 13 racer – Abysinnier, Somali, Balineser, Orientalsk korthår, Orientalsk langhår, Siameser, Cornish Rex, Devon Rex, German Rex, Japanese Bobtail, Peterbald, Russian Blue og Sphynx.
Balineser, Orientalsk korthår, Orientalsk langhår og Siameser er søskenderacer. Det vil sige, at de fire racer har fælles standard (beskrivelse af udseende) og indbyrdes kan parres med hinanden, uden at det derfor giver racekrydsninger.
Af og til betyder det, at der fødes kuld med forskellige racer i kuldet. Siameser og Orientalsk korthår i samme kuld er meget almindeligt, ligesom man kan få Balinesere og Siamesere i et kuld. I enkelte tilfælde kan man faktisk få alle fire racer i samme kuld, men det hører til sjældenhederne.
Derfor er der ikke seperate beskrivelser af de 4 af racerne, men en fælles beskrivelse, der fortæller om de fælles træk, der er for dem, men også om forskellighederne.
På samme måde er Abysinnier og Somali søskenderacer og beskrives derfor sammen.
ABY Abysinnier
BAL Balineser
CRX Cornish Rex
DRX Devon Rex
GRX German Rex
JBT Japanese Bobtail
OSH Orientalsk korthår
OLH Orientalsk langhår
PEB Peterbald
RUS Russian Blue
SIA Siameser
SOM Somali
SPH Sphynx