Formål

  • Lokalt at støtte og udbrede JYRAK’s formål i arbejdet med sunde og racetypiske katte.
  • Gennem foredrag og temaaftener at udbrede forståelse for kattens behov, ernæring, psyke, adfærd, sygdomme m.m.
  • At give dig et kendskab til de behov din kat har, så du kan sikre den et godt og indholdsrigt katteliv.
  • At udveksle viden og erfaringer, hjælpe og støtte hinanden i en varm og hyggelig atmosfære.

Arrangementerne i KatteKreds Randers varierer lige fra foredrag om førstehjælp til genetik, vi har holdt ekskursioner hvor vi bl.a. har besøgt Pet House i Odder, der bliver vist film eller lysbilledforedrag eller vi har “bare” en hyggelig “kattesnak”. Fælles for alle arrangementer er at give kommende, nye såvel som gamle katteejere så stor viden om katte som muligt.

Ud over kattearrangementerne holdes der 2 gange årligt en hyggeaften – en sommerafslutning i juni og en juleafslutning i december og alle arrangementer er for alle, uanset om man er medlem af JYRAK eller ej, om man har kat eller ej..

Har du en idé eller et forslag til kommende arrangementer eller ekskursioner, eller brænder du for at fortælle din kattehistorie, så er idéer/forslag altid velkomne og kan sendes via mail til en af tovholderne.